Planning

De traditionele thuiszorg plant op basis van de beschikbaarheid van het personeel.
Better Life Thuiszorg plant op basis van het met u overeengekomen zorg-arrangement.

Rooster/dienstlijst

Daarbij trachten wij altijd de met u overeengekomen tijden te respecteren. Wij sturen u eenmaal in de veertien dagen of 4-wekelijks een rooster toe met daarin alle zorgmomenten en wie deze zorg komt verlenen.

Paraaf

De zorgverleners zetten hun paraaf op het rooster nadat zij een dienst verricht hebben en u ondertekent de lijst in zijn geheel voordat de lijst opgestuurd wordt naar Better Life Thuiszorg.

Deze lijst dient dan ook als bewijs naar het zorgkantoor en het CAK dat de diensten verricht zijn.