Copyright

Op de website van Better Life Thuiszorg. zijn de wettelijke regels van auteursrecht van toepassing. Deze website is een publicatie van Better Life Thuiszorg. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie is slechts toegestaan na toestemming van Better Life Thuiszorg . Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden.

Als via hyperlinks wordt verwezen naar (pagina's op) de website van Better Life Thuiszorg, moeten deze als zodanig herkenbaar blijven. Voor zover via deze website gegevens van anderen worden gedownload, bijvoorbeeld uit databanken, gelden de desbetreffende voorwaarden. Better Life Thuiszorg spant zich in om het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Wanneer iemand desondanks meent aanspraak te kunnen maken op rechten op materiaal van deze website, wordt men verzocht contact op te nemen met Better Life Thuiszorg 

 


Colofon

Ontwerp website en inrichting beheersysteem: kopwit.nl
Beheersysteem: webbouwers.com
In opdracht van: Better Life ThuiszorgTerug naar vorige pagina